Chính Cách Bảo Mật – Hiền Trương Auto

Hiền Trương Auto cam kết tuân thủ chính sách bảo mật thông tin của doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam trong các hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng. Dưới đây là những điều quan trọng mà chúng tôi thực hiện:

Mục Đích Thu Thập Thông Tin

Thông tin được thu thập trên website là những thông tin cần thiết khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của Hiền Trương Auto, nhằm đảm bảo quyền lợi và nâng cao trải nghiệm sử dụng cho quý Khách Hàng. Các thông tin này cũng được sử dụng để lưu trữ, phân tích, đánh giá và cải thiện quy trình vận hành, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Thời Điểm Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân khi:

 • Đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên website hientruongauto.com hoặc đăng ký tài khoản.
 • Điền biểu mẫu đơn đăng ký hoặc khiếu nại trực tuyến.
 • Cho phép thiết bị chia sẻ thông tin với website hientruongauto.com.
 • Liên kết tài khoản mạng xã hội với website hientruongauto.com.
 • Đóng góp ý kiến hoặc đăng ký tham gia các chương trình khuyến mãi.
 • Cung cấp thông tin cá nhân cho mục đích xác minh hoặc lý do khác.

Thông Tin Được Thu Thập

Thông tin thu thập bao gồm:

 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Giới tính
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ giao nhận
 • Mã số khách hàng (đối với khách hàng thân thiết)

Lưu Trữ và Chia Sẻ Thông Tin

Các thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ và bảo mật tại hệ thống nội bộ của Hiền Trương Auto. Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân cho cơ quan pháp luật khi có yêu cầu.

Chúng tôi hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ liên quan đến xử lý đơn hàng, nhưng luôn đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

Quyền và Nghĩa Vụ của Khách Hàng

Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân đã cung cấp. Nếu phát hiện thông tin bị rò rỉ, khách hàng có trách nhiệm khiếu nại và chúng tôi sẽ xử lý kịp thời để bảo vệ thông tin của khách hàng.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để tăng trải nghiệm sử dụng website. Khách hàng có thể từ chối cookies thông qua cài đặt trình duyệt, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng trang web.

Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật mọi lúc. Các thay đổi sẽ được thông báo qua website hoặc email cho khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và hiểu rõ các thay đổi để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.